Brugerrådet, Skibby ældre- og aktivitetscenter
Brugerstyrede centre/huse