Brugerrådet, Skibby ældre- og aktivitetscenter
Brugerstyrede centre/huse

Årsmøder

Brugerrådet afholder årsmøde i marts/april for alle medlemmer