Brugerrådet, Skibby ældre- og aktivitetscenter

VELKOMST

Kære alle medlemmer

Biblioteket, Brugerrådet, Danske Seniorer Skibby og ÆldreSagen har følgende arrangementer sammen:
Underholdning i haven og spisning i gymnastiksalen i maj og august.
Nærmere om tidspunkter i Hornsherred Lokalavis.

Øvrige aktiviteter/arrangementer kan ses i den:
 "GRØNNE FOLDER", der udkommer sidste uge i juli måned. 

Vi glæder os til at se jer - nye medlemmer er altid hjertelig velkomne.