Brugerrådet, Skibby ældre- og aktivitetscenter
Brugerstyrede centre/huse

Grøn folder

Grøn folder  udkommer sidst i juli for kommende sæson.
Den indeholder alle sæsonens aktiviteter for Brugerrådet, Danske Seniorer Skibby, Ældresagen og nogle kirker i Hornsherred.