Brugerrådet, Skibby ældre- og aktivitetscenter
Brugerstyrede centre/huse

Grøn folder

Udgives i Hornsherred Lokalavis uge 30/2023
Brugerrådet, Skibby Ældre- og
aktivitetscenter

Nyvej 7b, 4050 Skibby, Tlf.nr. 47 35 21 83.

Hjemmeside: www.nyvej7b.dk

Skibby Ældre- og aktivitetscenter styres af et Brugerråd, valgt på Årsmødet af brugerne af centret.

Rådet har det fulde ansvar for centrets drift.

Åbningstider:                               mandag          kl. 13.00 - 15.30

                                                     onsdag           kl. 09.00 - 11.30

                                                     torsdag           kl. 09.00 - 11.30

Kun for aktivitetsgrupper:       fredag            fra kl.  09.00

Centret er stedet, hvor alle over 60 år, yngre som ældre seniorer/pensionister, der er medlemmer af Brugerrådet, mødes til hyggeligt samvær og aktiviteter f.eks. kortspil, blomsterbinding, porcelænsmaling, syning, knipling, seniordans, gymnastik, billard, maling, petanque, sang samt hobby- og håndarbejde af forskellig art, eller man kan blot få en snak over kaffen.

 Rådet stiller materialer til rådighed til de artikler, der fremstilles og sælges i centret.

 Salg af disse artikler foregår ved Brugerrådets og Danske Seniorer Skibby`s

arrangementer, og overskuddet går til diverse arrangementer.

 Julelukning:                    15.12.2023 - 07.01.2024, begge dage inkl.

 Sommerlukning:            16.06.2023 - 13.08.2023, begge dage inkl.

                                        14.06.2024 - 12.08.2024, begge dage inkl.                           

Brugerbetaling kr. 150,- 2 x årligt, inkl. kaffe og brød til fremmødte.

Køkkenet:  Skal fungere på frivillig arbejdskraft (max. 2 x pr. halvår). Vi har en køkkenliste, men vi har meget brug for nye ”kaffedamer/mænd”, derfor meld dig og giv en hånd med nu og da. 

Aktiviteter: Brugerrådet arrangerer desuden i samarbejde med Danske Seniorer Skibby forskellige former for underholdning og kulturelle tiltag.

Alle arrangementer med tidspunkter og pris annonceres i lokalaviserne, på vores hjemmeside samt i vores Orienteringsbrev, der kommer 4-6 gange årligt og kan udleveres på kontoret. Orienteringsbrevet kan også ses på hjemmesiden www.nyvej7b.dk. Man er altid velkommen med nye ideer til underholdning eller til andre aktiviteter.

  Ændringer og aflysninger kan forekomme.  Følg med på tavlen på gangen og i dagligstuen på Nyvej for ændringer og nye aktiviteter .

Start i centret: Uge 33 (14.08. - 18.08.2023).

Badminton: Skibby Idrætshal, hele året undtagen juli og august måned.
Mandage (start 14.08.2023) (3 baner) og
Torsdage (start 17.08.2023) (4 baner) Begge dage kl. 08.30 - 11.00.                                            
Petanque: (Sommer) i bibliotekshaven kl. 09.00 - 12.00 alle hverdage, når vejret tillader det.

(Vinter) i gymnastiksalen fredage kl. 10.00 – 11.30 når der ikke er andre arrangementer. Eventuelle nye spillere, såvel ude som inde, bedes kontakte Inge på tlf. 26 74 86 45.

Billard: I centret efter aftale: Henvendelse til Inge Rasmussen på tlf. 26 74 86 45.

Kortspil: Dagligt i centrets åbningstid. Der er plads til flere.

Bordtennis i gymnastiksalen:
Alle interesserede kan henvende sig Inge på tlf. 26 74 86 45.

Porcelænsmaling og knipling.
Starter:21.08.2023 - mandage kl. 13 – 15.30.

Maling på lærred med akvarel eller akryl farver. ”De grå pensler”.
Henvendelse til Hanne Olsen på tlf. 40 19 85 61
Start den 24.08.2023 – torsdage fra kl. 10.00 til 12.00.

Syning: Henvendelse til Jonna D. Jensen på tlf. 25 62 27 30

Starter: 06.09.2023 - onsdage kl. 9.30 - 12.00 i lokale 2.

Sang: ”De sangglade pensionister”.  Henvendelse til Jytte Øback på tlf. 23 26 80 19
Starter: 16.08.2023 - hver anden onsdag kl. 10.30 - 12.00 (ulige uger).

Læsekreds: Henvendelse til Inge (tlf. 26 74 86 45. Læsekredsen er normalt sidste fredag i måneden.

Blomsterbinding: Tilmelding nødvendig til Inge på tlf. 26 74 86 45 

fredage kl. 10.30 - 12.30 efter fastlagt skema. 
Start: 22.09.2023 i dagligstuen. Underviser: Hanne Ploug.

TaiChi og QiGong:
Starter:  06.09.2023 - onsdage kl. 09.30 - 10.30. Ny instruktør søges
Starter:  06.09.2023 - onsdage kl. 10.30 - 11.30. Henv. til Ingrid Lykke Larsen (tlf. 22 11 61 74).            

TaiChi og QiGong: Henvendelse til Jytte Løvhøj tlf. 22 90 14 28. 

Starter: 07.09.2023 - torsdage kl. 10.00 – 11.00. (Selvkørende gruppe).

Gymnastik og boldspil (m/k): Henvendelse Steffen Rud Nielsen (tlf. 52 69 71 45).

Starter: 01.09.2023 - fredage kl. 9.00 - 10.00 i gymnastiksalen.

Seniordans: Henvendelse til Inge (tlf. 26 74 86 45).

Starter: 04.09.2023 - mandage kl. 13.15 -14.30 i gymnastiksalen.

Dans til Evergreens - aften med spisning i gymnastiksalen.
Annonceres i Hornsherred Lokalavis.

Fredage d. 08.09.2023 og 17.05.2024 kl. 17.30 - 22.00,

og

Evergreens med frokost.

Fredage d. 03.11.2023 og 09.02.2024 kl. 12.00 – 16.30.

Fællesarrangementer med underholdning/foredrag arrangeres af

Brugerrådet og Danske Seniorer Skibby i fællesskab på følgende datoer:

Onsdage - den 08.11.2023 og den 24.01.2024, begge dage kl. 13.30 - ca. 16.00.  

Annonceres i SeniorBladet og på hjemmesiden www.nyvej7b.dk

Julefrokost samlet - fordelt over 2 dage den 21. eller 22.11.2023

Annonceres i Hornsherred Lokalavis med hensyn til sted og tilmelding.

Brugerrådets årsmøde/valg: Onsdag den 28.02.24 kl. 13.30 i gymnastiksalen.

Brugerrådet:

Inge Rasmussen, formand                                      tlf. 26 74 86 45

Erna Hjulmand, næstformand                                  tlf. 28 45 64 87          

Jytte Løvhøj, sekretær + PR                                     tlf. 22 90 14 28

___________________________________________________________

Danske Seniorer Skibby

 Foreningens formål er at samle seniorer og efterlønsmodtagere om aktiviteter af oplysende, kulturel og social art og at skabe en indholdsrig og meningsfyldttilværelse for medlemmerne. Alle der modtager pension eller efterløn samt alle
over 60 år, kan blive medlem. Ægtefæller under 60 år samt andre interesserede
kan optages som passive medlemmer.

Foreningen er upartisk i religiøse og partipolitiske spørgsmål.

Kontingent pr.år er kr. 200,- incl. SeniorBladet 6 x årligt.

Danske Seniorer Skibby arrangementer i sæsonen 2023 – 2024:
Banko og amerikansk lotteri:
Onsdage kl. 13.30 til ca. 15.30 i gymnastiksalen, Nyvej 7b på følgende datoer:

06.09., 20.09., 04.10., 18.10., 01.11., 15.11 og julebanko den 06.12. 2023 samt 

03.01., 17.01., 07.02., 21.02., 06.03., 20.03., 03.04., 17.04., 01.05.,15.05.2024.

Temadage

Kl. 13.30 til ca. 15.30 i gymnastiksalen, Nyvej 7b på følgende datoer:

Onsdage den 27.09. 25.10.2023 og 14.02 og 24.04.2024.

Løvfaldstur: Mandag den 2. oktober 2023 eller tirsdag den 3. oktober 2023 kl. 9.00 til ca. 17.00.

Løvspringstur: En tirsdag i maj eller juni 2024 kl. 9.00 til ca. 17.00.Dato senere.

Sommerferietur 2024: Forsøges gennemført i maj/juni. Dato senere.

Generalforsamling: Onsdag den 13.03.2024 kl.13.30 i gymnastiksalen, hvor vi håber alle medlemmer møder op og bruger deres indflydelse på kommende arrangementer.

Arrangementer i fællesskab med Brugerrådet

Onsdage den 08.11.2023 og den 24.01.2024, begge dage kl. 13.30 - ca. 16.00.

Se under Brugerrådet.

Julefrokost Danske Seniorer Skibby sammen med Brugerrådet.
 - Fordelt over 2 dage den 21. eller 22.11.23. Annonceres i Hornsherred Lokalavis med hensyn til sted og tilmelding.

Danske Seniorer Skibby's bestyrelse er:

René Køel Jensen, formand                        Vibevej 24.                      tlf. 40 41 87 98
Grethe Rheder, næstformand                    Kikkerbakken 2.            tlf. 27 20 26 30
Anna Mette Rasmussen, sekretær     Strandvejen 54, Skuldelev  tlf. 30 27 68 36

Nærmere oplysning ved henvendelse til bestyrelsen eller på hjemmeside: www.nyvej7b.dk 

____________________________________________________________

Ældre Sagen

Ældre Sagens hjemmeside: www.aeldresagen.dk/lokalafdelinger/skibby.

Hvor andet ikke er oplyst, foregår aktiviteten på Nyvej 7b, Skibby.

Årsmøde 2024 i gymnastiksalen
Fredag d. 08.03. 2024 Annonceres i Lokalavisen 3 uger før. 

  Bankospil i gymnastiksalen 3. søndag i måneden kl. 13.30 – 16.30
20.08., 17.09., 15.10., 19.11. julebanko 17.12. 2023, 21.01., 18.02., 17.03., 2104., 19.5.24.

For medlemmer med pårørende.
Benny Andersen, tlf. 40 15 26 30.

Litteraturkreds på 1. sal, lokale 3
1. kreds - næstsidste fredag i måneden.Start: 22.09.2023 kl. 10.30-12.00
Henvendelse: Birgit Rohleder, tlf. 23 71 24 43 eller Lisbeth Steensgaard, tlf. 44 91 79 68. 

2. kreds - 2. fredag i måneden. Start: 08.09.2023 kl. 10.30-12.00
Henvendelse: Missa Mølbak, tlf. 60 16 84 43.

  Bordtennis i gymnastiksalen, Nyvej 7b
Bordtennis er i Brugerrådets regi.
Henvendelse: Inge Rasmussen tlf. 26 74 86 45 for tidsbestilling.

Let motion
Tirsdage kl. 10.00 -11.30 i gymnastiksalen, indgang fra biblioteket.
Start: 05.09.2023. Pris kr. 75,- årligt
Tilmelding ved fremmøde: Jette Roed Rasmussen, tlf. 41 44 58 30.

Linedance
Gymnastiksalen, indgang fra biblioteket (gælder alle hold)

For let øvede 1 + begyndere:Torsdage kl 10.30 – 11.30 – Birgitte Meedom,tlf. 22 17 54 62 Start 07.09.2023.

For let øvede 2                   :Torsdage kl. 12.00 - 13.00 - Birgitte Meedom, tlf. 22 17 54 62.
Start 07.09.2023.
Madklub på 1. sal, dagligstuen.
Sidste onsdag i månederne september, oktober, november 2023
samt  januar, februar, marts 2024, kl. 12.30 - ca. 17.00.
Henvendelse: Jette Ringius, tlf. 91 25 26 40 eller e-mail: jette@ringius.dk

Bowling

Torsdage Mødetid ca. kl. 12.30, og der spilles kl. 14.00 -15.00, Mega Bowl, Holbæk, samkørsel.
Tilmelding: Linda Christiansen, tlf. 40 31 74 23, e-mail: slch@privat.dk
Pris 44 kr. + 15 kr. for sko, kaffe m.m.
Spiller hele året.

”Mandeholdet”
Mandage kl. 9.30 – 12.00. Sted: Snedkeriværkstedet på Skibbyhøj.
Start 18.09.2023. Max 12 personer.
Tilmelding: Elo Andersen, tlf. 20 14 02 81.

Influenzavaccination på 1.sal, dagligstuen.
Tirsdag d. 10.10.2023 kl. 9.30 – 12.30 i samarbejde med Skibby apotek.
Der tages forbehold med hensyn til bl.a. datoen, da Sundhedsstyrelsen og Regionen ikke har meldt ud omkring den kommende vaccinationsperiode. Alle er velkommen.

Seniorbio 
Mandage og tirsdage kl. 13.30. Sted: Skibby Kino, dørene åbnes kl. 13.

04.+05.09.2023, Bamse
02.+03.10.2023, Fædre og Mødre
06.+07.11.2023, Mrs. Harris goes to Paris
08.+09.01.2024, Hvor flodkrebsen synger
05.+06.02.2024, Held og lykke Leo Grande
04.+05.03.2024, Kysset
08+09.04.2024, Kagefabrikken.

Ret til ændringer forbeholdes.
Se filmenes handling på www.skibbykino.dk.
Pris kr. 70,-for løssalg.
Henvendelse: Esther Teilmann tlf. 21 46 33 60.

  IT & EDB-nyt på 1. sal, lokale 2
Torsdage kl. 09.30 -11.30. Start:20.09.2023.                
Kom med din bærbare PC, Ipad eller Tablet og bliv dygtigere til den digitale verden.
Henvendelse: Jørgen Jannerup, tlf. 20 23 41 83. 
Pris: 10 kr. pr. gang inkl. kaffe. Tilmelding ikke nødvendig.

Besøgsvenner:
Find en besøgsven til en hyggesnak og få en kop kaffe, tage en gåtur eller tage ud at handle eller andet. Besøgsven og -vært aftaler selv hvornår man mødes.
Henvendelse for nærmere oplysning : Gitte Svendsen tlf. 22 24 99 36.

Tryghedsopkald:
En aftale om at blive ringet op om morgenen fra vores tryghedsopkald kan give ro i sindet.Tager du ikke telefonen, kontakter vi dine pårørende.
Henvendelse for nærmere oplysning:Tove Jacobsen  tlf. 60 66 19 44
eller Esther Frederiksen. tlf. 51 26 54 44       

Medlemskab af Ældre Sagen ikke påkrævet til disse ordninger.

Den hjælpende hånd
Få hjælp til diverse småreparationer, fx udskiftning af elpærer eller pakninger,
som man ikke selv kan klare.
Henvendelse: Karsten Roed, tlf. 22 97 71 52, email: karstenlroed@gmail.com eller Povl Hasfeldt, tlf. 40 31 70 22, email:pch@mailme.dkeller Finn Petersen tlf. 29 45 03 69, mail: fipe@webspeed.dk

 Kursus i engelsk samtale på Vangegården i Onsved, Onsvedvej 3 D.
Mandage kl. 10.00 - 11.30. Overtegnet
Underviser: Annette Foght-Sørensen
Tilmelding: Ole Kjerulff, tlf. 53 57 03 69, eller e-mail: kjerulff@gmail.com

Aktiviteter under Koordinationsudvalget - Frederikssund Kommune:
Bisidderordningen.
Hvis man føler sig usikker, når man f.eks.  skal til møde i kommune, bank, advokat eller læge mm. kan man kontakte en bisidder, som kan gå med. Bisidderne har tavshedspligt.
De 2 bisiddere som er bosiddende i Skibby er:
Else Flensted Rasmussen           tlf. 47 52 84 45/ 51 26 54 44.
Lise Lotte Due                           tlf. 20 40 61 35
Henvendelse til: Kontaktperson Vicki Hansen på tlf. 20 68 68 50

Vågetjenesten
Der våges hos alle døende borgere både på plejecentre og private hjem i hele Frederikssund Kommune.
Henvendelse: Inge Askjær på tlf. 22 37 61 88 eller mail: ingeaskjaer@gmail.com

Demens/besøgsven
At være besøgsven til en demensramt er at være ven med et menneske, der har svært ved at huske og som måske stiller det samme spørgsmål flere gange
Henvendelse: Kirsten Holst på tlf. 40 36 59 66 eller mail: mkholst@mail.dk

Lokalbestyrelsen:
Kirsten Nørskov, formand, Damgårdsvænget 77, 4050 Skibby, tlf. 22 47 71 96.
Frede Vittrup Christensen, næstformand, Nordmandsvej 2 B, 4050 Skibby,
tlf. 29 80 93 53/47 52 85 26
_______________________________________________________________

Ældre Sagen

Ældre Sagens hjemmeside: www.aeldresagen.dk/lokalafdelinger/skibby.
Hvor andet ikke er oplyst, foregår aktiviteten på Nyvej 7b, Skibby.

Årsmøde2024 i gymnastiksalen
Fredag d. 08.03. 2024 Annonceres i Lokalavisen 3 uger før. 

Bankospil i gymnastiksalen 3. søndag i måneden kl. 13.30 – 16.30
20.08., 17.09., 15.10., 19.11. julebanko 17.12. 2023, 21.01., 18.02., 17.03., 2104., 19.5.24.
For medlemmer med pårørende.
Benny Andersen, tlf. 40 15 26 30.

Litteraturkreds på 1. sal, lokale 3
1. kreds - næstsidste fredag i måneden.Start: 22.09.2023 kl. 10.30-12.00
Henvendelse: Birgit Rohleder, tlf. 23 71 24 43 eller Lisbeth Steensgaard, tlf. 44 91 79 68.
2. kreds - 2. fredag i måneden. Start: 08.09.2023 kl. 10.30-12.00
Henvendelse: Missa Mølbak, tlf. 60 16 84 43.

  Bordtennis i gymnastiksalen, Nyvej 7b
Bordtennis er i Brugerrådets regi.
Henvendelse: Inge Rasmussen tlf. 26 74 86 45 for tidsbestilling.

Let motion

Tirsdage kl. 10.00 -11.30 i gymnastiksalen, indgang fra biblioteket.

Start: 05.09.2023. Pris kr. 75,- årligt

Tilmelding ved fremmøde: Jette Roed Rasmussen, tlf. 41 44 58 30.

Linedance
Gymnastiksalen, indgang fra biblioteket (gælder alle hold)

For let øvede 1 + begyndere:Torsdage kl 10.30 – 11.30 – Birgitte Meedom, tlf. 22 17
Start 07.09.2023.

For let øvede 2                   :Torsdage kl. 12.00 - 13.00 - Birgitte Meedom, tlf. 22 17 54 62.
Start 07.09.2023.

Madklubpå 1. sal, dagligstuen.
Sidste onsdag i månederne september, oktober, november 2023
samt  januar, februar, marts 2024, kl. 12.30 - ca. 17.00.
Henvendelse: Jette Ringius, tlf. 91 25 26 40 eller e-mail: jette@ringius.dk

Bowling
Torsdage Mødetid ca. kl. 12.30, og der spilles kl. 14.00 -15.00, Mega Bowl, Holbæk, samkørsel.
Tilmelding: Linda Christiansen, tlf. 40 31 74 23, e-mail: slch@privat.dk
Pris 44 kr. + 15 kr. for sko, kaffe m.m.
Spiller hele året.

”Mandeholdet”
Mandage kl. 9.30 – 12.00. Sted: Snedkeriværkstedet på Skibbyhøj.
Start 18.09.2023. Max 12 personer.
Tilmelding: Elo Andersen, tlf. 20 14 02 81.

Influenzavaccination på 1.sal, dagligstuen.
Tirsdag d. 10.10.2023 kl. 9.30 – 12.30 i samarbejde med Skibby apotek. Der tages forbehold med hensyn til bl.a. datoen, da Sundhedsstyrelsen og Regionen ikke har meldt ud omkring den kommende vaccinationsperiode. Alle er velkommen.

Seniorbio 
Mandage og tirsdage kl. 13.30. Sted: Skibby Kino, dørene åbnes kl. 13.

04.+05.09.2023, Bamse
02.+03.10.2023, Fædre og Mødre
06.+07.11.2023, Mrs. Harris goes to Paris

08.+09.01.2024, Hvor flodkrebsen synger

05.+06.02.2024, Held og lykke Leo Grande
04.+05.03.2024, Kysset
08+09.04.2024, Kagefabrikken.
Ret til ændringer forbeholdes.
Se filmenes handling på www.skibbykino.dk.
Pris kr. 70,-for løssalg.
Henvendelse: Esther Teilmann tlf. 21 46 33 60.

IT & EDB-nyt på 1. sal, lokale 2
Torsdage kl. 09.30 -11.30. Start:20.09.2023.                
Kom med din bærbare PC, Ipad eller Tablet og bliv dygtigere til den digitale verden.
Henvendelse: Jørgen Jannerup, tlf. 20 23 41 83. 
Pris: 10 kr. pr. gang inkl. kaffe. Tilmelding ikke nødvendig.

Besøgsvenner:
Find en besøgsven til en hyggesnak og få en kop kaffe, tage en gåtur eller tage ud at handle eller andet. Besøgsven og -vært aftaler selv hvornår man mødes.
Henvendelse for nærmere oplysning : Gitte Svendsen tlf. 22 24 99 36.

Tryghedsopkald:

En aftale om at blive ringet op om morgenen fra vores tryghedsopkald kan give ro i sindet.
Tager du ikke telefonen, kontakter vi dine pårørende.

Henvendelse for nærmere oplysning: Tove Jacobsen  tlf. 60 66 19 44
eller Esther Frederiksen. tlf. 51 26 54 44       

Medlemskab af Ældre Sagen ikke påkrævet til disse ordninger.

Den hjælpende hånd

Få hjælp til diverse småreparationer, fx udskiftning af elpærer eller pakninger,

som man ikke selv kan klare.
Henvendelse: Karsten Roed, tlf. 22 97 71 52, email: karstenlroed@gmail.com eller Povl Hasfeldt, tlf. 40 31 70 22, email: pch@mailme.dk eller Finn Petersen tlf. 29 45 03 69, mail: fipe@webspeed.dk
 
Kursus i engelsk samtale på Vangegården i Onsved, Onsvedvej 3 D.

Mandage kl. 10.00 - 11.30. Overtegnet
Underviser: Annette Foght-Sørensen

Tilmelding: Ole Kjerulff, tlf. 53 57 03 69, eller e-mail: kjerulff@gmail.com


Aktiviteter under Koordinationsudvalget - Frederikssund Kommune:
Bisidderordningen.
Hvis man føler sig usikker, når man f.eks.  skal til møde i kommune, bank, advokat eller læge mm.
kan man kontakte en bisidder, som kan gå med. Bisidderne har tavshedspligt.
De 2 bisiddere som er bosiddende i Skibby er:

 Else Flensted Rasmussen           tlf. 47 52 84 45/ 51 26 54 44.

 Lise Lotte Due                           tlf. 20 40 61 35

Henvendelse til: Kontaktperson Vicki Hansen på tlf. 20 68 68 50

Vågetjenesten
Der våges hos alle døende borgere både på plejecentre og private hjem i hele Frederikssund Kommune.
Henvendelse: Inge Askjær på tlf. 22 37 61 88 eller mail: ingeaskjaer@gmail.com

Demens/besøgsven

At være besøgsven til en demensramt er at være ven med et menneske, der har svært ved at huske og som måske stiller det samme spørgsmål flere gange
Henvendelse: Kirsten Holst på tlf. 40 36 59 66 eller mail: mkholst@mail.dk
 

Lokalbestyrelsen:

Kirsten Nørskov, formand, Damgårdsvænget 77, 4050 Skibby, tlf. 22 47 71 96.

Frede Vittrup Christensen, næstformand, Nordmandsvej 2 B, 4050 Skibby,

tlf. 29 80 93 53/47 52 85 26

_______________________________________________________________

Præstegården i Ferslev-Vellerup sogn
Ferslev, Kirkegade 24B, 4050  Skibby

Der arrangeres forskellige aktiviteter fra præstegården.

I Ferslev Præstegård samles Seniorklubben i præstegårdens øst længe og strikker tæpper og tøj til børn i Balkanområdet hver anden uge tirsdag eller

onsdag kl. 13.30. Planlægges fra gang til gang. 

Garn modtages gerne.

Fredagscafè afholdes sidste fredag i måneden i Birksøhuset kl. 14 - 16.

Undtaget er månederne juni, juli og december.

Kontaktperson: Sognepræst Mikkel Højholt, 

tlf. 47 52 90 29, e-mail: miho@km.dk