Brugerrådet, Skibby ældre- og aktivitetscenter
Brugerstyrede centre/huse

BRUGERRÅDET 

Orientering til seniorer, førtidspensionister og efterlønsmodtagere

Aktiviteter i sæson 2022 - 2023  

TAG UD OG GEM /////////////////////////////////////

Brugerrådet, Skibby Ældre- og aktivitetscenter

Nyvej 7b, 4050 Skibby, Tlf.nr. 47 35 21 83 / 47 35 21 84.

Hjemmeside: www.nyvej7b.dk 

Skibby Ældre- og aktivitetscenter styres af et Brugerråd, valgt på Årsmødet af brugerne af centret.

Rådet har det fulde ansvar for centrets drift. 

Åbningstider:

mandag          kl. 13.00 - 15.30

onsdag           kl. 09.00 - 11.30

torsdag           kl. 09.00 - 11.30

Kun for aktivitetsgrupper: fredag fra kl.  09.00

 Centret er stedet, hvor alle over 60 år, yngre som ældre seniorer/pensionister, der er medlemmer af Brugerrådet, mødes til hyggeligt samvær med mulighed for mange former for aktiviteter f.eks.  kortspil, blomsterbinding, porcelænsmaling, syning, knipling, seniordans, gymnastik, billard, maling, petanque, sang samt hobby- og håndarbejde af forskellig slags, eller man kan blot få en snak over kaffen. 

Rådet stiller materialer til rådighed til de artikler, der fremstilles og sælges i centret. 

Salg af disse artikler foregår ved Brugerrådets og Danske Seniorer Skibby`s

arrangementer, og overskuddet går til diverse fælles arrangementer. 

Julelukning:
15.12.2022 - 08.01.2023, begge dage inkl.

Sommerlukning:                

17.06.2022 - 07.08.2022, begge dage inkl.
16.06.2023 - 06.08.2023, begge dage inkl.                                  

Brugerbetaling kr. 150,- 2 x årligt, inkl. kaffe og brød til fremmødte.

Køkkenet:  Skal fungere på frivillig arbejdskraft (max. 2 x pr. halvår). Vi har en køkkenliste, men

Vi har meget brug for nye ”kaffedamer/mænd”, derfor meld dig og giv en hånd med nu og da. 

Aktiviteter: Brugerrådet arrangerer desuden i samarbejde med Danske Seniorer Skibby forskellige former for underholdning og kulturelle tiltag.

Alle arrangementer med tidspunkter og pris annonceres i lokalaviserne, på vores hjemmeside samt i vores Orienteringsbrev, der kommer 4-6 gange årligt og kan udleveres på kontoret. Orienteringsbrevet kan også ses på hjemmesiden www.nyvej7b.dk. Man er altid velkommen med nye ideer til underholdning eller til andre aktiviteter.

  Ændringer og aflysninger kan forekomme.

Følg med på tavlen på gangen og i dagligstuen på Nyvej for ændringer og nye aktiviteter .

Start i centret: Uge 32 (08.08. - 12.08.2022).

Tøjfremvisning:  29.08.2022 kl.13.00 i Gymnastiksalen.

Badminton: Skibby Idrætshal, hele året undtagen juli og august måned.
Mandage (start 05.09.2022) (3 baner) og
Torsdage (start 08.09.2022) (4 baner) Begge dage kl. 08.30 - 11.00.                                        

Petanque: (Sommer) i bibliotekshaven kl. 09.00 - 12.00 alle hverdage, når vejret tillader det.
(Vinter) i gymnastiksalen fredage kl. 10.00 – 11.30 når der ikke er andre arrangementer. Eventuelle nye spillere, såvel ude som inde, bedes kontakte Inge på tlf. 26 74 86 45.

Billard: I centret efter aftale: Henvendelse til Inge Rasmussen på tlf. 26 74 86 45.

Kortspil: Dagligt i centrets åbningstid. 

Bordtennis i gymnastiksalen: Alle interesserede kan henvende sig Inge på tlf. 26 74 86 45. 

Porcelænsmaling:
Starter:17.08.2022 - torsdage kl. 9.00 - 11.30. 

Maling på lærred med akryl farver. ”De grå pensler”.
Henvendelse til Hanne Olsen på tlf. 40 19 85 61
Start den 24.08.2022 - onsdage fra kl. 10.00 til 12.00 (lige uger). 

Knipling:
Starter: 15.08.2022 - hver anden mandag kl. 13.00 - 15.30 (ulige uger).  NB: Ændring 

Syning: Henvendelse til Erna Hjulmand på tlf. 28 45 64 87
Starter: 07.09.2022 - onsdage kl. 9.30 - 12.00 i lokale 2.

Sang: ”De sangglade pensionister”.  Henvendelse til Jytte Øback på tlf. 23 26 80 19
Starter: 17.08.2022 - hver anden onsdag kl. 10.30 - 12.00 (ulige uger).

Læsekreds: Henvendelse til Inge (tlf. 26 74 86 45. Læsekredsen er normalt sidste fredag i måneden. 

Blomsterbinding: Tilmelding nødvendig til Inge på tlf. 26 74 86 45
fredage kl. 10.30 - 12.30 efter fastlagt skema. 
Start: 23.09.2022 i dagligstuen. Underviser: Hanne Ploug.

TaiChi og QiGong:
Starter:  31.08.2022 - onsdage kl. 09.30 - 10.30. Henv. til Elin Herløv (tlf. 51 52 66 85).
Starter:  07.09.2022 - onsdage kl. 10.30 - 11.30. Henv. til Ingrid Lykke Larsen (tlf. 22 11 61 74)    

TaiChi og QiGong: Henvendelse til Jytte Løvhøj tlf. 22 90 14 28.
Starter: 08.09.2022 - torsdage kl. 9.30 - 10.30. (Selvkørende gruppe).

Gymnastik og boldspil (m/k): Henvendelse Steffen Rud Nielsen (tlf. 52 69 71 45).
Starter: 02.09.2022 - fredage kl. 9.00 - 10.00 i gymnastiksalen.

Seniordans: Henvendelse til Inge (tlf. 26 74 86 45).
Starter: 05.09.2022 - mandage kl. 13.15 -14.30 i gymnastiksalen.

Dans til Evergreens - aften med spisning i gymnastiksalen. Annonceres i Lokalaviserne.
Fredage d. 02.09.2022 og 12.05.2023 kl. 17.30 - 22.00,

og

Evergreens med frokost.
Fredage d. 11.11.2022 og 10.02.2023 kl. 12.00 – 16.30.

Fællesarrangementer med underholdning/foredrag arrangeres af

Brugerrådet og Danske Seniorer Skibby i fællesskab på følgende datoer:

Onsdage - den 16.11.2022 og den 22.02.2023, begge dage kl. 13.30 - ca. 16.00.   

Høstfest /Julefrokost samlet - fordelt over 2 dage den 02. eller 03.11.2022
Annonceres i Lokalaviserne med hensyn til sted og tilmelding.

Brugerrådets årsmøde/valg: Onsdag den 29.03.23 kl. 13.30 i gymnastiksalen.

Brugerrådet:
Inge Rasmussen, formand                                     tlf. 26 74 86 45
Erna Hjulmand, næstformand                               tlf. 28 45 64 87  
Jytte Løvhøj, sekretær + PR                                    tlf. 22 90 14 28

DANSKE SENIORER SKIBBY

Foreningens formål er at samle seniorer og efterlønsmodtagere om aktiviteter

af oplysende, kulturel og social art og at skabe en indholdsrig og meningsfyldt

tilværelse for medlemmerne. Alle der modtager pension eller efterløn samt alle

over 60 år, kan blive medlem. Ægtefæller under 60 år samt andre interesserede  

kan optages som passive medlemmer.

Foreningen er upartisk i religiøse og partipolitiske spørgsmål.

Kontingent pr. år fra 2023 er kr. 200,- incl. SeniorBladet 6 x årligt.

Danske Seniorer Skibby arrangementer i sæsonen 2022 – 2023:

Banko og amerikansk lotteri

Onsdage kl. 13.30 til ca. 15.30 i gymnastiksalen, Nyvej 7b på følgende datoer:

07.09., 21.09., 05.10., 19.10., 09.11.,23.11. og julebanko den 07.12. 2022 samt 

04.01., 18.01., 01.02., 15.02., 01.03., 15.03. og 05.04.2023.
Temadage
Kl. 13.30 til ca. 15.30 i gymnastiksalen, Nyvej 7b på følgende datoer:

Onsdage den 28.09. 12.10.2022 og 25.01 og 26.04.2023.

 Løvfaldstur: Tirsdag den 13.09.eller onsdag den 14.09.2022 kl. 9.00 til ca. 17.00.

Løvspringstur:Tirsdag den 02.05. eller onsdag 03.5.2023 kl. 9.00 til ca. 17.00.

Sommerferietur 2023: Forsøges gennemført i maj/juni.

Generalforsamling: Onsdag den 08.03.2023 kl.13.30 i gymnastiksalen, hvor i håber alle medlemmer møder op og bruger deres indflydelse på kommende arrangementer.

Arrangementer i fællesskab med Brugerrådet

Onsdage den 16.11.2022 og den 22.02.2023, begge dage kl. 13.30 - ca. 16.00.

Se under Brugerrådet.

Høstfest /Julefrokost samlet - fordelt over 2 dage den 02. eller 03.11. 2022

Annonceres i Lokalaviserne med hensyn til sted og tilmelding.

 Danske Seniorer Skibby's bestyrelse er:

René Køel Jensen, formand/sekretær Vibevej 24.                    tlf. 40 41 87 98
Jan Jensen, næstformand            Jernhøjvænge 42.                  tlf. 20 29 03 55
Nærmere oplysning ved henvendelse til bestyrelsen eller på hjemmeside: www.nyvej7b.dk.