Brugerrådet, Skibby ældre- og aktivitetscenter
Brugerstyrede centre/huse

Betaling Brugerrådet

Kr. 150,- 2 x årligt  i august og januar.

Bankoverførsel til Arbejdernes Landsbank
Reg. 5365
Konto nr. 0000243415

PS: FORÅRSTUR BETALES KONTANT VED TILMELDING I CENTRET