Brugerrådet, Skibby ældre- og aktivitetscenter
Brugerstyrede centre/huse

Betaling Brugerrådet

Kr. 150,- 2 x årligt  i august og januar.

Når vi kender dato for opstart, tager vi stilling til betaling for anden del af 2020/21