Brugerrådet, Skibby ældre- og aktivitetscenter
Brugerstyrede centre/huse

Rådets medlemmer

Rådets medlemmer vælges for 2 år og består 6 medlemmer samt 3 suppleanter der vælges for 1 år af gangen.

Formand: Inge Rasmussen,

Næstformand: Erna Hjulmand

Kasserer: Kint Pedersen

Sekretær: Jytte Løvhøj

Øvrige medlemmer: Per Andersen, Jytte K. Jensen

Suppleanter: Elly Søndergaard, Bent Poulsen og Ole Mortensen