Brugerrådet, Skibby ældre- og aktivitetscenter
Brugerstyrede centre/huse

Rådets medlemmer

Rådets medlemmer vælges for 2 år og består 6 medlemmer samt 4 suppleanter der vælges for 1 år af gangen.

Formand: Inge Rasmussen,

Næstformand: Erna Hjulmand

Bogholder: Winnie Møgelvang Nielsen

Sekretær/PR: Jytte Løvhøj

Øvrige medlemmer: Per Andersen, Jytte K. Jensen

Suppleanter: Elly Søndergaard, Bent Poulsen, Ole Mortensen og Elsebeth I Hansen