Brugerrådet, Skibby ældre- og aktivitetscenter
Brugerstyrede centre/huse

Arrangementer

Gratis forårstur for medlemmerne samt 2 fællesarrangementer med Danske Seniorer Skibby