Brugerrådet, Skibby ældre- og aktivitetscenter
Brugerstyrede centre/huse

Generalforsamlinger

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

onsdag den 25. august kl. 13.30

Gymnastiksalen, Nyvej 7B

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Bestyrelsens beretning ved formanden til godkendelse
 4. Foreningens reviderede regnskab fremlægges af kassereren til godkendelse
 5. Forslag fra bestyrelsen, herunder kontingentfastsættelse
 6. Indkomne forslag

Forslag fra medlemmerne skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse

 1. Valg af formand

René Køel Jensen modtager genvalg

 1. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant

Bodil Jacobsen modtager genvalg

Alan Jørgensen modtager genvalg

Jens Sørensen modtager genvalg

Bjørn Boye Hansen, suppleant, modtager genvalg

Else Hoffmann, bestyrelsesmedlem, er ikke på valg, men ønsker ikke at forsætte.

Der skal vælges 1 nyt bestyrelsesmedlem for 1 år

 1. Valg af 1 bilagskontrollant og 1

      bilagskontrollantsuppleant

Bilagskontrollant Inge Rasmussen modtager genvalg

Bilagskontrollantsuppleant Tove Hansen modtager genvalg

 1. Valg af fanebærer og fanebærersuppleant.

Fanebærer Jan Jensen modtager genvalg

Suppleant Lise Acthon modtager genvalg

 1. Eventuelt

         Forskelligt kan drøftes, men ikke vedtages

Efter generalforsamlingen er der gratis kaffe/te, brød og et lille bankospil.