Brugerrådet, Skibby ældre- og aktivitetscenter
Brugerstyrede centre/huse

Generalforsamlinger

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

Onsdag den 9. marts 2022 kl.13.30

Gymnastiksalen, Nyvej 7B

                       Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af stemmetællere.
 3. Bestyrelsens beretning ved formanden – til godkendelse.
 4. Foreningens reviderede regnskab fremlægges af kassereren – til godkendelse.
 5. Forslag fra bestyrelsen – herunder kontingentfastsættelse.
 6. Indkomne forslag.

Forslag fra medlemmerne skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 1. Valg af kasserer.

Anette Tinghøj Hansen:                                  modtager genvalg

 1. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.

Jan Jensen:                  modtager genvalg

Henrik Lüders:           modtager ikke genvalg

Elga Olsen:                 modtager genvalg

Maj-Britt Høeg:          modtager genvalg

Elsebeth F Hansen:    modtager genvalg (suppleant)         

 1. Valg af 1 bilagskontrollant og 1

     bilagskontrollantsuppleant.                   

Bilagskontrollant Ruth Jensen:                      modtager genvalg

Bilagskontrollantsuppleant Tove Hansen:    modtager genvalg

 1. Valg af fanebærer og fanebærersuppleant.

Fanebærer Jan Jensen:                                     modtager genvalg

Suppleant Lise Acthon Hansen:                     modtager genvalg

 1. Eventuelt.

 Forskelligt kan drøftes, men ikke vedtages. 

Efter generalforsamlingen er der gratis kaffe, brød og et lille bankospil.