Brugerrådet, Skibby ældre- og aktivitetscenter
Brugerstyrede centre/huse

Generalforsamlinger

Generalforsamling den 10. marts 2020

Der deltog 65 medlemmer incl. bestyrelsen, godt fremmøde trods Corona faren.

Formanden bød velkommen, og bad alle rejse sig for at mindes de medlemmer der var gået bort.

Punkt 1. ( Dagsorden vedlagt bilag 1 ) Bestyrelsen foreslog Inge Rasmussen som dirigent. Inge blev enstemmigt valgt, og modtog valget. Inge takkede for valget, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.

Punkt 2. Elsebeth Hansen, Bjørn Boye Hansen og Johannes Olesen blev valgt som stemmetællere.

Punkt 3. Formanden oplæste beretningen (vedlagt bilag 2). Eneste kommentar var Johannes Olesen, menuen på Gyrstinge Skovkro smagte hverken af fugl eller fisk, men måske fordi det var oksekød, men det smagte f…… godt, Beretningen blev enstemmigt godkendt.

Punkt 4. Kassereren gennemgik det reviderede regnskab (vedlagt bilag 3). Der var i 2019 et underskud på 11.400,- kr. Det var på grund af stigende entre udgifter m.v. på vores 2 udflugter og stigende kontingent til Danske Seniorer. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Punkt 5. Der var ingen forslag fra bestyrelsen, heller ikke kontingentforhøjelse.

Punkt 6. Der var ingen forslag fra medlemmerne.

Punkt 7. Anette Tinghøj Hansen blev genvalgt som kasserer med applaus..

Punkt 8. Jan Jensen modtog genvalg og blev valgt Henrik Lüders ” ” do Elga Olsen ” ” do Else Hoffmann ” ” do Bestyrelsen foreslog at suppleant Jens Sørensen bliver bestyrelsesmedlem for 1 år, Jens blev valgt. Elsebeth Falsnæs Hansen modtog genvalg som suppleant, og blev genvalgt. Bestyrelsen foreslog at Bjørn Boye Hansen blev valgt som suppleant for 1 år, Bjørn blev valgt.

Punkt 9. Ruth Jensen modtog genvalg, og blev valgt Tove Hansen ” ” do

Punkt 10. Jan Jensen modtog genvalg, og blev valgt Lise Acthon Hansen ” ” do Alle blev valgt med applaus. Punkt 11. Elly Vangslev mente at vi lige så godt kunne nøjes med at sende et fødselsdagskort uden 100,- kr. da man ikke fik mange blomster for dem. Jørgen Nicolajsen fortalte at medlemmerne var meget glade når han afleverede ”blomsterne”. Inge Rasmussen mente det samme, og gjorde opmærksom på, at der nu blev sparet nogle penge da det først udbetales fra 80 år. Kirsten Petersen mente beløbet skulle være 200,- kr. Jytte Løvhøj sagde på vegne af Ruth Jensen at nogle medlemmer ikke havde modtaget kort, enten er de ”kun” 75 år i 2020, og ikke har set meddelelse som er blevet sendt ud, eller vi har forkert fødselsdato. Formanden fortalte at der er 20% rabat på Regnbuen i Frederikssund til vores medlemmer. Egon Frederiksen fortalte at man skulle passe på med parkering, der er kun 2 timer, men man kunne måske få en P billet i restaurationen. Anette fortalte at DS også ville få en aftale med Regnbuen så man bare kan vise sit medlemskort. Grethe Rheder foreslog at alle rejste sig for at takke bestyrelsen for deres store arbejde.

Formanden takkede for god ro og orden. Derefter blev der uddelt vin til 14 bladuddelere, 2 bilagskontrollanter, dirigent og til Jytte Løvhøj for hjemmeside, annoncer og fødselsdagskort. Der var gavekort til Johannes for at spille. Brugerrådet havde doneret chokolade til bladuddelerne for at have Orienteringsbrev med i Senior Bladet. Derefter var der kaffe med Dagmar tærte og 6 gratis bankospil.

Dirigent Sekretær Inge Rasmussen Henrik Lüders