Brugerrådet, Skibby ældre- og aktivitetscenter
Brugerstyrede centre/huse

Arrangementer

Danske Seniorer Skibby afholder temadage  i gymnastiksalen på Nyvej  kl. 13.30 
4-5 gange årligt med enten underholdning eller foredrag.
Løvsprings- og Løvfaldsture i maj og september.
Indstik i Seniorbladet om disse arrangementer.

Bankospil i gymnastiksalen på Nyvej 1. og 3. onsdag i måneden kl. 13.30