Brugerrådet, Skibby ældre- og aktivitetscenter
Brugerstyrede centre/huse

Betaling Danske Seniorer Skibby

Betaling: kr. 125,- en gang årligt i januar/februar 
Grundet Corona skal medlemmer der har betalt kontingent i 2020 kun betale kr. 50,- for 2021