Brugerrådet, Skibby ældre- og aktivitetscenter
Brugerstyrede centre/huse

Betaling Danske Seniorer Skibby

Betaling: kr. 200,- en gang årligt i januar/februar