Brugerrådet, Skibby ældre- og aktivitetscenter
Brugerstyrede centre/huse

Danske Seniorer Skibby og Brugerrådet

STOP1Halv kommer og underholder

onsdag den 16. november 2022 kl. 13.30 i gymnastiksalen/centret – Nyvej 7B

STOP1HALV vil underholde os med nogle 60`sange og med nogle syng med sange.

 Underholdning kaffe/te og kage Kr. 50.00

 Tilmelding nødvendig i perioden 5. oktober til 8. november 2022

 til Anette Tinghøj Hansen på tlf. 2330 0042 eller til Inge Rasmussen på tlf. 2674 8645

eller på tilmeldingsliste i Ældrecentret.

Åbningstid: mandag kl.13.00-15.30 og onsdag/torsdag kl. 9.00-11.30