Brugerrådet, Skibby ældre- og aktivitetscenter

Havehygge

Westfall & Grand.
Tirsdag den 6. juli 2021 kl. 14 - ca. 16 i Bibliotekshaven Nyvej 7 i Skibby.

Vi inviterer til gratis musik, drikkevarer (1 genstand) og 1 pose chips til hver - yderligere drikkevarer kan købes.
Alle er velkomne, men tilmelding er nødvendig til: Inge på telf. 26 74 86 45 senest tirsdag den 29. juni.

Reserver den 31. august til næste arrangement med underholdning og spisning. Egenbetaling 50 kr.  Først tilmelding efter annonce i lokalavisen den 11. august 2021.